Kestävä kehitys osana tuotantoa takaa parhaan lopputuloksen myös luonnon kannalta.

Meille on tärkeää edistää liiketoimintaamme kestävän kehityksen ehdoilla. Hyvin hoidetut metsät takaavat vuotuisen kasvun laadukasta raaka-ainetta. Metsien vuotuinen kasvu on myös vuodessa suurempaa kuin poistuma, jolla turvataan metsiemme kestävä kehitys.
Käyttämämme puuraaka-aine hankitaan lähialueiden talousmetsistä, kauimmillaan 150 kilometrin päästä tehtailtamme. Lyhyen kuljetusmatkan ansiosta haitallisten hiilidioksidien (CO2) pääsy luontoon pystytään minimoimaan. Painekyllästetty puu on ekologista sen pitkän käyttöiän takia. Kestopuun® pitkä käyttöikä pienentää metsähakkuita ja metsävarojen käyttöä sekä kuljetustarpeita.