Kaikki käytetään

Kuusisto Groupin tuotantolaitoksilla puu hyödynnetään viimeistä tikkua myöten. Mäntytukin kaikki osat hyödynnetään ja jalostetaan myytäviksi tuotteiksi.

Vastuullista tuotantoa alusta loppuun

Kuusisto Groupin johto ja hallitus ovat sitoutuneet vastuulliseen toimintaan huomioon ottaen niin ympäristön kuin toiminta-alueenkin. Tuotannossamme käytämme hyödyksi koko puuraaka-aineen kuoresta höyläyksestä syntyvään puupölyyn saakka.