Kaikki käytetään

Kuusisto Groupin tuotantolaitoksilla puu hyödynnetään viimeistä tikkua myöten. Mäntytukin kaikki osat hyödynnetään ja jalostetaan myytäviksi tuotteiksi.

Kiertotalous osana tuotantoa, takaa parhaan lopputuloksen myös luonnon kannalta.

Käyttämämme puuraaka-aine hankitaan lähialueiden talousmetsistä, kauimmillaan 150 kilometrin päästä tehtailtamme. Lyhyen kuljetusmatkan ansiosta haitallisten hiilidioksidien (CO2) pääsy luontoon pystytään minimoimaan. Vastuullisesta toiminnasta kertoo myös PEFC-sertifikaatti. Tuotantomme on suunniteltu noudattamaan kiertotaloutta. Tämä tarkoittaa sitä, että pystymme tuotannossamme hyödyntämään koko metsästä tulevan puuvirran, aina puunkuoreen ja höyläyksessä syntyvään pölyyn asti.

Kaukolämpö

Kuusisto Group toimittaa kaukolämpöä Laitilan kaupungin asukkaille ja kiinteistöille. Kaukolämpö tuotetaan kokonaisuudessaan muiden tuotantolaitosten sivutuotteilla, joita ovat sahanpuru, puunkuori ja höyläämöltä tuleva lastu ja puupöly. Kaukolämmön tuotanto biopolttoaineilla kattaa yli 90 % Laitilan kaupungin kaukolämpötarpeesta. Samalla säästetään yli sata tankkiautollista raskasta polttoöljyä joka vuosi.